İnovasyon & Ar-Ge

Ar-Ge, teknik ve bilimsel bilgi birikimini arttırmak amacıyla, sistematik bir şekilde bilgi birikiminin yaratıcı ve etkin şekilde kullanılmasıdır. Bir ülkenin büyümesi ve gelişmesi için araştırma ve geliştirme başlıca gelen unsurdur. 

Alanlarında uzman, farklı bilim dallarında doktora ve yüksek lisans derecesine sahip 30’dan fazla araştırmacı Türkiyede 2019 yılından bu yana basınçlı kap konusunda ilk ve tek Ar Ge merkezimizde, ürün kalitesi ve standardın üst seviyeye çıkartılması, yeni ürün geliştirilmesi, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi, standardı yükseltip maliyeti düşürerek yeni teknikler geliştirilmesi çalışmaları yapılmaktadır.

Eralp Ar-Ge Merkezimizde kağıt, tekstil, gıda, maden, enerji gibi çok farklı sektör için araştırma geliştirme faaliyetleri yürüterek, bu alanlarda sektörün ihtiyacını karşılamaya, ülkemiz için değer yaratmaya ve üretmeye devam ediyoruz.

Eralp Kazan olarak ihtiyaçlarına uygun ürünleri geliştirip sunabilmek için tüketicilerimizi anlamaya ve dünyadaki trendleri her an takip etmeye önem veriyoruz. Hem uluslararası hem de yerel üreticilerle rekabet eden bir şirket olarak; üründen depolamaya, verimliliği artıran süreçlerden çevre dostu teknolojilere kadar geniş kapsamlı bir Ar-Ge anlayışıyla, inovasyon kültürünü işimizin her alanına taşıyoruz. İnovasyon ve Ar-Ge’yi, sürdürülebilir bir geleceğin temel taşları olarak gördüğümüz firmamızda, Ar-Ge Merkezimizde geliştirdiğimiz fikir, ürün ve teknolojileri Türkiye’den tüm dünyaya taşıyoruz.