Biyokütle Yakıtlı Enerji Santralleri

GENEL BİLGİ

Kullanılan yakıtlar  genel olarak Orman artıkları, Ağaç kökler, Bitkisel ve Zirai atıklar, Tarımsal atıklar, Endüstriyel atıklar, Evsel atıklar ve Hayvansal Atıklardır. Biyokütle kazanlarında bu yakıtlarını yakarak su borulu buhar kazanlarında kızgın buhar elde edilir. Elde edilen kızgın buhar türbine gönderilerek elektrik enerjisi elde edilir. Biomass kazanları atıkları bertaraf ettiğinden dolayı çevreci kazanlar olarak da adlandırılmaktadır. Yakıt türüne göre Akışkan Yataklı, Döner Izgaralı ve Hareketli Izgaralı olarak üretilirler.ÜRETİM

ERALP KAZAN, Biyokütle enerji santrallerine elektrik enerjisi üretmek için biyokütle ve atık yakan yeşil ve temiz enerji santralleri tasarlar, üretir ve kurulumunu gerçekleştirir. Firmamız Biyokütle kazan sistemlerini hem akışkan yataklı hem de hareketli ızgara teknolojisine göre dizayn ve imal edebilmekte, kurulum ve devreye alma gibi tüm süreçlerini yürütmektedir. Akışkan yataklı ve tek dramlı su borulu kazanlarda Alman patentli teknolojiler kullanmaktayız. Müşterimizin prosesine göre  verimli ,emre amadeliği yüksek ve baca gazı emisyon değerleri  Avrupa Birliği çevre ve emisyon kriterlerini karşılayan çevreci sistemler kurmaktayız.

ÜRETİM STANDARTI

Biomass Enerji Santralleri EN 12952 standartlarına uygun, 2014/68 EU Basınçlı Kaplar Direktifi ve modül B+F veya G ’ye göre kontrol edilerek ve CE Belgeli olarak üretilir. İstenmesi durumunda, ASME Section I’ e uygun ve “S” damgalı olarak da mevcut sertifikalarımız sayesinde üretim yapabilmekteyiz.

ÜRETİM KAPASİTESİ

Biomass enerji santrallerinde kazan kapasitesi olarak 15 ton/h ile 300 ton/h buhar üretme kapasitesi üretecek kazanlar yapmaktayız.

Elektrik üretimi olarak 1 MW ile 100 MW arası elektrik üretimi sağlayacak tesisler yapmaktayız.

Başlık

Go to Top