Çöp & Atık Yakma Tesisleri

GENEL BİLGİ

Çöp ve atık yakma bertaraf tesislerinin temel işlevleri, toplanan çöp ve atıkları yakarak termal enerji üretmek ve geriye kalan artıkları güvenli bir şekilde bertaraf etmektir. Bu tesisler, endüstriyel tesislerden ve evlerden toplanan atıkları, geri dönüştürülemeyen katı atık, atıktan türetilmiş yakıtlar (RDF), kağıt çamuru, ayrılmış Belediye Katı Atıkları ve diğer Endüstriyel proses atıkları gibi yakıtları yakarak enerji üretirken, atıkları azaltma ve çevresel etkileri minimize etme amacını güderler. Bu tesisler, modern çevre yönetimi ilkelerine uygun olarak tasarlanır ve işletilir, böylece hava ve su kirliliğini minimize ederler.

 

Kitlesel yanan belediye katı atıkları (MSW), atıklar alındığı gibi kullanılabilirken, bir diğer yöntem olarak, ayrıştırılmış, sınıflandırılmış ve çeşitli şekillerde geri kazanılarak hazırlanmış atık veya atıktan türetilmiş yakıtlar (RDF) kullanılabilir. Bu yöntemle, alınan çöp satılabilir veya başka şekilde geri dönüştürülebilir ürünler elde etmek amacıyla da kullanılmış olur ve geri kalan malzeme kazanda yakma için kullanılır.

Çöp ve atık yakma bertaraf tesislerinin üretim süreci şu adımlardan oluşur:
1 – Atık Toplama: Evsel ve endüstriyel bölgelerden toplanan atıklar, tesislere taşınır ve atıklar tesis içinde ayrıştırılır.
2 – Atık Ayrıştırma : Geri dönüşebilir malzemeler (cam, plastik, metal) ayrılır ve ayrıca tehlikeli atıklar tanımlanır.
3 -Yakma ve Enerji Üretimi: Atıklar, özel insineratörler veya kazanlar içinde yakılır. Bu sıcaklık kontrollü yanma süreci sırasında ortaya çıkan ısı, buhar üretimi için kullanılır ve ardından bir türbin vasıtasıyla elektriğe dönüştürülür.
4-Kül ve Artıkların Bertarafı: Yanma sonucu oluşan kül ve artıklar, güvenli bir şekilde bertaraf edilir.

Çevresel Kontroller:
Modern tesisler, emisyonları kontrol etmek için yüksek verimli filtreler ve gaz arıtma sistemleri kullanır. Bu sayede hava kirliliği ve zararlı gaz emisyonları minimum seviyeye indirilir.

Başlık

Go to Top