Akışkan Yataklı Kazanlar

Eralp KAZAN, müşteri tarafından talep edilen sisteme ve teknik parametrelere bağlı olarak, Kazan tasarımı için Kabarcılıklı Tip (Bubbling), Alman patentli Twinfluid teknolojisini ve ya Dolaşımlı Tip (Circulating) yatak tasarımını kullanmaktadır.

Kabarcılıklı tip kazanlarda (BFB), yanma havasının hızı, akışkanlaştırılmış parçacıkların alt yanma ocağında kalmasına yetecek kadar düşüktür; Dolaşımlı tip kazan (CFB) ünitesinde hız daha fazladır ve sıcak partiküller, kazan yanma bölgesinin tüm aralığı boyunca dolaştırılır. Yakıt partiküllerle etkin bir karışım ve temas halindedir.

Dolaşımlı Tip Kazanlar (CFB), özellikle büyük kazan yükü aralıkları için uygundur.

Twinfluid teknolojisinde, Akışkan yatak sistemi yanma için gereken sığ bir yatak ve ısı transfer yatağı ile birlikte yan yana olarak tasarlanmıştır. İki akışkan yatak arasındaki katı madde değişimini kontrol ederek, yanma işleminden ısı çekişini

serbestçe ayarlamak mümkündür. Twinfluid yatak sisteminde düşük gaz hızlarında, ocak yüksekliği azaltılır, ayrıca gerekli askıda kalma süresine ulaşılır. Bu nedenle ocak geleneksel dolaşımlı tip dolaşımlı tip akışkan yataktan daha kübik ve kompakt bir yapıya sahiptir.

ÜRETİM KAPASİTESİ
Buhar üretme Kapasitesi : 15 ton/h -200 ton/h
Basınç : 60 Bar
Sıcaklık : Max 500 C

ÜRETİM STANDARTI
Akışkan Yataklı Kazanların imalatını EN 12952 standartlarına uygun, 2014/68 EU Basınçlı Kaplar Direktifi ve modül G ’ye göre kontrol edilerek ve CE Belgeli olarak üretilir. İstenmesi durumunda, ASME Section I’ e uygun ve “S” damgalı olarak da mevcut sertifikalarımız sayesinde üretim yapabilmekteyiz.

Başlık

Go to Top