Besi Suyu Ekonomizerleri

Genel Bilgi

Ekonomizerler, ısı, buhar veya güç üretim tesislerinde kazanlardan çıkarak bacaya verilen duman gazları üzerinde bulunan ısının bir bölümünü geri kazanmak amacıyla kullanılan bir
çeşit su borulu ısı eşanjörleridir.

Ekonomizer gaz çıkış sıcaklığı, fuel oil yakıtlı kazanlarda 180˚C, motorin yakıtlı kazanlarda 160˚C,doğal gaz ve LPG yakıtlı kazanlarda 110˚C ye kadar düşürülebilir. Doğal gaz yakıtlı kazanlarda 50˚Cye kadar yoğuşmalı sistemlerde düşürülebilir.

Ekonomizerler kazanların arkasındaki duman gazı ısını kullanarak enerji verimliliğini %3 – %8 oranında arttıran su borulu eşanjörlerdir.
Çalışma süresine bağlı olarak amortisman süreleri 5-20 ay arasında olmaktadır.
Ekonomizerlerimizi Türkiye’nin ilk ve tek üreticisi olduğumuz ‘Yüksek Frekans Kaynaklı Kanatlı Boru’ile üretmekteyiz.

Üretim Standartı :
Besi Suyu Ekonomizerleri EN 12952 standartına göre üretilirler. Aynı zamanda sahip olduğumuz ASME S ve U belgeleri sayesinde ASME stamp li olarak da üretebilmekteyiz.

Başlık

Go to Top