Ekonomizerler

GENEL BİLGİ

Ekonomizerler, ısı, buhar veya güç üretim tesislerinde kazanlardan çıkıp bacaya giden duman gazları üzerinde bulunan ısının bir bölümünü geri kazanmak amacıyla kullanılan bir çeşit su borulu ısı eşanjörleridir. Kazandan bacaya atılan duman gazlarından geri kazanılan ısı; *Kazan besi suyuna verildiğinde Besi Suyu Ekonomizeri, *Tesiste işletme suyu, banyo – duş, proses yıkama vb. amaçlar için suya verildiğinde Sıcak Su Ekonomizeri, *Brülör yakma havasını ön ısıtma ya da ortam havasını ısıtma amacıyla kullanıldığında Sıcak Hava Ekonomizeri adı verilir.ÜRETİM

Ekonomizer gaz çıkış sıcaklığı, fuel oil yakıtlı kazanlarda 180°C, motorin yakıtlı kazanlarda 160°C, doğal gaz ve LPG yakıtlı kazanlarda 110°C ye kadar düşürülebilir. Doğal gaz yakıtlı kazanlarda 60°C ye kadar yoğuşmalı sistemlerde düşürülebilir. Kazan duman gazı çıkış sıcaklığı ve yakıt cinsine bağlı olarak tesis edilecek ekonomizer sayısına bağlı olarak kazan veya tesis veriminde %3 ile %8 arasında verim artışı sağlanır. Sürekli çalışan tesislerde geri kazanılan ısının bedelinin yapılacak ekonomizer tipine bağlı olarak yatırımın 5 ila 20 ay arasında amorti ettiği görülmüştür. Ekonomizerde duman gazındaki ısıyı aktarmak için kullanılan ısıtma yüzeyini oluşturan borular; Doğalgaz Çevrim Santrallerinde kullanılan, Türkiye’nin ilk ve tek üreticisi olduğumuz “Yüksek Frekans Kaynaklı Kanatlı Boru” ile yapılmaktadır. Türkiye’nin domestik kazanlardaki ilk ve tek combi-ekononomizer olarak ifade edilen, birden fazla ekonomizeri aynı gövde içerisinde ortak klape kullanımıyla tasarlayan ve üreten firmamız, bu ekonomizerlerin imalatı ile müşterilerine yer ve fiyat avantajı sağlamaktadır.

 

ÜRETİM STANDARTI

Ekonomizerlerimizin üretiminde EN 10204’e göre 3.1 sertifikalı olacaktır.

Başlık

Go to Top