Sıcak Hava Ekonomizerleri

Kazanların arkasındaki sıcak duman gazından faydalanıp brülör giriş havasının ısıtıldığı ekonomizer tipidir. Normalde ortam sıcaklığındaki ortam havasını emen Brülörler , bu ekonomizerler sayesinde sıcak hava emdiklerinde yanma performansları artmakta ve bu total verime %2-2,5 arasında etk, etmektedir. Özellikle Kızgınyağ kullanan tesislerde besi suyu ve sıcak su ihtiyaçları pek olmadığından , sistem verimini yükseltmek için kazan arkasına çoğunlukla konulan ekonomizer türüdür. Bu nedenle Kızgınyağ tesislerinde toplam verime etkileri % 4-5 arasına kadar çıkmaktadır.

Bu tür ekonomizerler düz borulu ve Yüksek frekans Kaynaklı finli borulu olarak üretilirler.Üretim Standartı :
Sıcak Su Ekonomizerleri EN 13445 standartına göre üretilirler. Bu ekonomizerler Basınçsız oldukları için Ce belgesi mümkün değildir.

Başlık

Go to Top